Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007

Θάρρος
Θάρρος. Ανδρεία.Τόλμη.
Δεν νομίζω ότι πρέπει να συγχέονται με την άγνοια κινδύνου. Δεν είσαι θαρραλέος αν δεν φοβάσαι. Θαρραλέος είσαι όταν φοβάσαι αλλά συνεχίζεις.
Θάρρος είναι να είσαι απολύτως εξοικειωμένος με τον κίνδυνο. Να γνωρίζεις από τι κινδυνεύεις, να γνωρίζεις ότι υπάρχει κίνδυνος και φόβος να πάθεις κάτι.
Αλλά να συνεχίζεις. Να συνεχίζεις προσέχοντας όσο μπορείς. Να μη μένεις πίσω από φόβο.
Γιατί ξέρεις ότι υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από τον κίνδυνο. Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από το φόβο.Κάτι που δικαιώνει την κάθε προσπάθεια.
Να είσαι παρών. Συνειδητά. Να συμμετέχεις με το 100% του εαυτού σου. Να είσαι εκεί. Να είμαι εκεί.

Επαναστάσεις γίνονται κάθε μέρα. Επαναστάσεις γίνονται για την κάθε μέρα. Μια από αυτές είναι να έχεις το θάρρος να είσαι παρών. Να έχεις το θάρρος να φωνάξεις παρών!