Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2007

Εγγυητής της ενότητας


Βλέπω τηλεόραση. Μαθαίνω καινούργιες εκφράσεις. Μου αρέσουν πολύ τα στερεότυπα. Αυτές τις μέρες ακούω συνέχεια για τους εγγυητές της ενότητας...

εγγυητής ο :
  • αυτός που εγγυάται για λογαριασμό τρίτου και αναλαμβάνει την ευθύνη των υποχρεώσεών του· (πρβ. τριτεγγυητής)
  • αυτός που αναλαμβάνει, από μια θέση ουδετερότητας, την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή και την τήρηση μιας οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ τρίτων
ενότητα η :
  • η ιδιότητα ενός συνόλου πραγμάτων ή στοιχείων που συνδέονται τόσο στενά μεταξύ τους, ώστε να υπάρχουν ή να εμφανίζονται ως ένα, ως κάτι το ενιαίο και αδιάσπαστο ή αδιαίρετο
"Αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις". Δηλαδή την ενότητα (το να υπάρχουν ή να εμφανίζονται ως ένα) μπορεί να την εγγυηθεί μόνο κάποιος τρίτος, από μια θέση ουδετερότητας...και ο ο νοών νοείτω.